We leven momenteel in een snel veranderende wereld. Niet alleen op persoonlijk niveau verandert er momenteel veel, maar ook wanneer je kijkt naar de zakenwereld. In alle sectoren lijken organisaties te worstelen met de snelle veranderingen. Daarbij komen ook nog eens globale uitdagingen en verschuivingen, zoals klimaatverandering en economische aanpassingen. De wereld verandert snel en het is zaak voor organisaties en bedrijven om zich daaraan aan te passen. Vandaag kijken we naar de 5 grootste zakelijke trends voor 2022 die uit al die veranderingen voortkomen.

Deze 5 trends geven samen eigenlijk heel goed weer hoe de wereld momenteel verandert en waar de focus steeds meer op komt te liggen.

 

Trend 1: duurzame activiteiten

Duurzaamheid is uiteraard niet iets nieuws, maar is en blijft een van de belangrijkste zakelijke trends voor 2022. Elke organisatie zal moeten kijken hoe het druk en kosten op het klimaat en milieu zo klein mogelijk kan maken. Zo min mogelijk CO2 uitstoten in de hele supply-chain is een goede start, maar het gaat tegenwoordig nog verder dan dat. Duurzame activiteiten leiden ook tot meer veerkracht van een organisatie en bieden daardoor een betere kans op overleven én succes voor de toekomst van de organisatie. Omdat klanten tegenwoordig super bewust shoppen, ontkom je er als organisatie of bedrijf echt niet meer aan om klimaatbewust en duurzaam te ondernemen. Doe je dit niet, dan zal je zeker minder succesvol zijn in de toekomst.

 

Trend 2: de samenwerking tussen mensen en AI en robots

We hebben de afgelopen jaren al gezien dat slimme robots en AI een deel van het werk van mensen overneemt. Het World Economic Forum voorspelt dat tegen 2030, zo’n 800 miljoen banen wereldwijd zijn overgenomen door robots. Gartner voorspelt dat in 2022 er voor ruim 60 miljard dollar aan AI software verkocht zal worden, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2021. Dit geeft aan dat de samenwerking tussen mensen en AI en robots steeds belangrijker wordt om deze voorspelde transitie in goede banen te leiden. Ook vergt het veel denkwerk over welke rollen en banen door robots over genomen kunnen worden en wat betekent dit voor het denkbeeld van medewerkers ten aanzien van de robots? Pak je dit als organisatie goed aan, dan kun je de komende jaren veel winst behalen.

 

Leestip: Covid-19 en de digitale transformatie

Trend 3: een veranderde werkervaring

Als er de afgelopen jaren, tijdens de coronacrisis, iets veranderd is aan werken, dan is het wel thuiswerken. Hoewel de technologische vooruitgang in het afgelopen decennium al leidde tot een geleidelijke toename van werken op afstand en hybride werken, heeft de pandemie deze verschuiving dramatisch versterkt. Veel medewerkers zijn tegenwoordig bijna huiverig om op kantoor te werken. Maar ook organisaties zelf merken de voordelen van thuiswerken, vooral financieel gezien, maar ook in de motivatie van medewerkers.

Wanneer we kijken naar 2022, zal deze verschuiving naar werken op afstand en hybride werken onvermijdelijk doorzetten. Hoewel werken op afstand wereldwijd sterk verschilt op basis van IT-gebruik, cultuur en het type industrie dat in het land actief is, voorspelt Gartner dat in 2022 31% van alle werknemers wereldwijd op afstand zal werken. Daarmee lijkt de traditionele, voltijdse tewerkstelling tot het verleden te behoren en zal er meer op contractbasis gewerkt worden.

 

Trend 4: authenticiteit

Authenticiteit, of echtheid van een merk is iets waar steeds meer klanten naar zoeken. Mensen willen graag een connectie kunnen maken met een merk of organisatie. In deze zoektocht van de klant, lijkt authenticiteit een belangrijke basis voor het maken van die connectie. Als je als merk betrouwbaar, eerlijk, empathisch en menselijk overkomt, dan zien klanten zichzelf terug in je merk en maak je een connectie die je als organisatie de komende jaren een enorme winst kan opleveren. Niet alleen financieel, maar ook doordat je klanten als ambassadeurs van je merk naar buiten treden en daarmee organisch de groei van je organisatie boosten.

 

Leestip: hoe een vertaalbureau jouw bedrijf kan boosten

 

Trend 5: een zinvol bedrijf

Dit sluit heel erg aan bij het de vorige zakelijke trend voor 2022. Gekoppeld aan authenticiteit, is het belangrijk voor een organisatie om een zinvol doel te hebben. Klanten willen graag een doel en missie horen die verder gaat dan het vullen van de zakken van de aandeelhouders. Als jij als bedrijf streeft naar een betere wereld – dit kan ook op lokaal niveau – dan is dat iets waar klanten graag in investeren. Denk dus goed na over welke zinvolle doelen je als bedrijf kunt nastreven en hoe je dit goed kunt meenemen in je marketing.

 

Conclusie

Dankzij de technologische en sociale ontwikkelingen, zien we een enorme verschuiving in de manier waarop we werken en hoe bedrijven succesvol kunnen zijn. Deze 5 trends zullen daarom een grote impact hebben op de algemene bedrijfsvoering in 2022, maar ook in de jaren erna.