Al vele jaren betreden Westerse bedrijven op succesvolle wijze de Chinese markt. Europa en China zijn dan ook zeer trots op hun goede handelsbetrekkingen. Interessant is dat de laatste tijd ook steeds meer Chinese bedrijven de stap wagen naar Europa. Daarbij doen ze flinke investeringen in Europese bedrijven, of vinden er overnames plaats. Daarnaast veroveren Chinese gebruiksproducten op dit moment de Europese markt. Denk bijvoorbeeld aan de zeer populaire Huawei smartphones. De Chinese bedrijven hebben goede vertalingen nodig om hun producten succesvol te kunnen verkopen in het Westen. Daarbij is het belangrijk dat er in ieder Europees land rekening wordt gehouden met taal- en cultuurverschillen. De hulp van een vertaalbureau zoals Textcase is voor Chinese bedrijven dan ook essentieel voor een succesvol bestaan in Europa.

Het nut van goede vertalingen voor Chinese bedrijven

Chinese ondernemingen vestigen zich vaak eerst in Nederland, België en Groot-Brittannië. Vanuit daar willen ze graag de rest van Europa veroveren. Dit klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Wanneer een bedrijf zich namelijk op meer landen wil concentreren moet er rekening worden gehouden met de verschillen tussen de Europese landen. Denk daarbij aan de taal en cultuur die op iedere plek weer anders is. Een Engelstalige website is dan ook lang niet voldoende wanneer een Chinees bedrijf bijvoorbeeld zaken wil gaan doen in Frankrijk. Er moet namelijk ook rekening worden gehouden met bepaalde culturele gewoontes, waar we het in dit blog uitgebreid over zullen hebben.

De juiste boodschap overbrengen

De cultuurverschillen tussen China en Europese landen mogen niet over het hoofd worden gezien. Gelukkig weten de gespecialiseerde moedertaal sprekers van Textcase precies hoe zij de juiste boodschap moeten overbrengen. De professionele vertalers zijn daarbij gespecialiseerd in specifieke landen. Ook biedt Textcase uitgebreide hulp aan bij online marketing activiteiten. Het vertaalbureau is dan ook van alle markten thuis.

Vertalers voorkomen communicatieproblemen

China kent een zeer rijke geschiedenis met ontelbaar veel specifieke woorden, gezegdes en spreekwoorden. Deze worden vrijwel dagelijks gebruikt door de bevolking. Vaak is het echter heel lastig, zo niet onmogelijk, om ze direct te vertalen. Hoe dan ook maakt het duidelijk dat de cultuur in de taal zelf zit. Cultuurverschillen zijn ook te merken aan de manier waarop een bevolking communiceert. Terwijl Westerse mensen bekend staan als erg direct, zijn de Chinezen juist erg indirect. Met name de Nederlanders zeggen altijd precies wat ze denken. Door het communicatieverschil tussen de Chinese en Westerse cultuur kunnen er conflicten ontstaan. De vertalers van Textcase zorgen ervoor dat dit soort problemen niet voorkomen. De specialisten vertalen namelijk niet alleen maar teksten, maar houden ook rekening met cultuurverschillen.

illustratie

Boodschap overbrengen

Een vertaalbureau is zeer nuttig wanneer een bedrijf haar doel, visie en slogan op een overtuigende manier over wil brengen in andere landen. Elke dag werken de moedertaalsprekers en marketeers van het vertaalbureau samen om voor elk land een goed resultaat te boeken. Maar een vertaalbureau is niet alleen goed voor de communicatie naar buiten toe. Het verbetert zelfs de communicatie binnen een bedrijf. Vaak werken er binnen Chinese bedrijven in Europa zowel lokale als Chinese werknemers. Zij communiceren vaak in het Engels met elkaar en werken over het algemeen goed samen. Om alles goed te laten draaien moeten bepaalde zaken gerapporteerd worden aan het Chinese hoofdkantoor. Denk bijvoorbeeld aan de vertaling van officiële teksten naar Chinees zodat bijvoorbeeld de directeur op de hoogte is van het wel en wee binnen het bedrijf.

Goede vertalingen zijn dan ook zeer belangrijk om de zaken goed te laten verlopen. In principe zou een medewerker van het bedrijf deze taak op zich kunnen nemen. Een vertaalbureau is om verschillende redenen echter een veel beter idee. De voordelen van een vertaalbureau zoals Textcase even op een rijtje:

  • Een vertaalbureau laat vertalingen altijd nakijken door moedertaalsprekers. Daardoor is er minder kans op fouten en culturele misverstanden
  • Een werknemer heeft vaak meerdere verantwoordelijkheden, waardoor hij of zij vaak te snel werkt en fouten maakt. Een vertaalbureau neemt uitgebreid de tijd en levert werk af dat meerdere malen is gecontroleerd en verbeterd

Cultuurverschillen tussen China en Europa: vergaderen

Persoonlijke relaties spelen een zeer belangrijke rol in het Chinese zakenleven. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid met “Guanxi”.  Chinezen willen graag goed bevriend raken voordat ze met een zakenpartner in zee gaan. Talloze vergaderingen en zakendiners moeten de guanxi versterken. De Chinezen  overleggen en onderhandelen soms zelfs tijdens het ondertekenen van een contract. Met deze manier van zakendoen verschillen ze sterk van de Westerlingen. In plaats van te vergaderen weet de laatstgenoemde groep meestal al precies wat ze wil bereiken.

Goede vertalingen ook belangrijk voor visitekaartjes

De cultuurverschillen tussen China en Westen zijn zelfs te merken bij het uitwisselen van visitekaartjes. Chinese zakenlui verwachten dat iemand een visitekaartje met twee handen accepteert en het vervolgens nauwkeurig bestudeerd. Het wordt niet bepaald gewaardeerd wanneer je het kaartje opvouwt of erop schrijft. Dit komt de zakelijke relaties dan ook niet ten goede. Veel Westerse zakenmensen zijn inmiddels op de hoogte van dit cultuurverschil. Zodoende hebben ze op hun visitekaartje vaak een Chinese vertaling staan. Op hun beurt gebruiken Chinese zakenlui vaak een Engelstalige vertaling op hun visitekaartje. Vaak staat daarop voor het gemak zelfs hun ‘Engelse’ voornaam. De visitekaartjes bewijzen nog maar eens dat goede vertalingen zeer belangrijk zijn in het zakenleven.

Voornaam of titel?

Tenslotte nog een interessant cultuurverschil. Terwijl mensen in Europa steeds vaker bij hun voornaam worden genoemd, is daar in China nauwelijks sprake van. De bevolking in dit prachtige land hecht veel meer waarde aan hun titel. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd wanneer je iemand “manager Hong” of “directeur Zhang” noemt. Het tweezijdige visitekaartje geeft je in principe twee keuzes. Je kunt iemand met zijn of haar Engelse voornaam aanspreken óf met titel en Chinese achternaam. Vaak vindt iemand die al Engels spreekt het geen probleem om met de Engelse voornaam aangesproken te worden.

Textcase helpt Chinese bedrijven aan een vliegende start

Tussen het Westen en China bestaan zeer goede handelsbetrekkingen. Zo zijn er in Europa steeds meer Chinese bedrijven te vinden, en andersom. Goede vertalingen spelen daarbij een zeer belangrijke rol.  Textcase zorgt er voor dat  Chinese bedrijven in elk Europees land een vliegende start krijgen door het leveren van uitstekende vertalingen, aandacht voor cultuurverschillen en effectieve marketingstrategieën.

 

Meer informatie?

Een website of boek perfect vertaald of geredigeerd?
Onze projectmanagers kunnen je vrijblijvend alles vertellen over hoe wij voor de beste vertalingen zorgen

Contacteer ons