Share

Iedereen kent het wel, Google Translate. Een gratis vertaalprogramma dat vaak wordt gebruikt om de betekenis van een onbekend woord uit een andere taal op te zoeken. Het vertalen van gehele teksten via een dergelijk systeem zal bij de meeste personen tot veel consternatie leiden: “Dat kan toch niet via een machine! Een machine vertaalt de tekst veel te letterlijk”. Enerzijds klopt dit, een machine vertaalt teksten woord voor woord en houdt geen rekening met context. Hierbij komt de kunst van het post-editen kijken.

WAT IS POST-EDITING?

Post-editing is een term die voor velen misschien onbekend is, het betekent echter niet meer dan het achteraf (na de vertaling) aanpassen van een tekst. De term ‘post-editing’ wordt meestal gebruikt bij het redigeren van een tekst die vertaald is door een machine. Dit in tegenstelling tot wanneer de vertaling is gedaan door een persoon, dan wordt de term ‘editing’ gebruikt.

Machine translation wordt steeds vaker gebruikt ter ondersteuning van vertalers. Hier komt een geheel nieuwe vorm van redigeren bij kijken. Teksten die vertaald zijn door een machine zijn vaak uit hun verband getrokken waardoor de boodschap van de tekst ver te zoeken is. Het is aan de post-editor om de vertaling weer op orde te krijgen.

WAAROM POST-EDITING?

Binnen post-editing kan onderscheid worden gemaakt tussen twee varianten. Een tekst kan worden vertaald enkel om de rode draad van het verhaal te achterhalen, of de tekst moet op een niveau komen waarbij niet te zien is dat machine translation is toegepast. Het gevaar bij post-editing is dat een redacteur enkel kijkt naar de vertaling en de context verloren gaat.

De grote vraag is dan ook “waarom machine translation?”. Ook hier draait het om het aloude antwoord: geld. Machine translation werkt snel en is, afhankelijk van het volume, gratis. De kosten voor een redacteur na post-editing zijn mogelijk lager dan de kosten voor een vertaler.

Afhankelijk van het type tekst kan deze manier van vertalen veel of juist geen voordeel bieden. Wanneer een boek met complexe teksten en verhaallijnen wordt vertaald zal een machine de tekst dusdanig verdraaien dat de boodschap verloren gaat. Het vertalen van een lijst met zoekwoorden uit AdWords daarentegen kan met een snelle redactieronde op hetzelfde niveau worden getild als een menselijke vertaling. Hoe kijk jij tegen machine translation/post-editing aan en hoe zie je deze techniek in de toekomst veranderen?

Share