In het zuiden van ons land zijn diverse MKB bedrijven die graag zaken willen doen in Franstalig België of in Frankrijk. De afstand is namelijk niet groot en er ligt een zeer groot potentieel afzetgebied in het verschiet. Probleem is echter dat men niet de financiële armslag heeft om iemand hiervoor in loondienst aan te nemen, aangezien het in het begin om pionieren gaat en het niet duidelijk is wat de afzet  en/of omzet zal gaan worden. Daarnaast is het ook nog eens zo dat het aanbod van commercieel sterk onderlegde Franstaligen in Nederland zeer beperkt is. Voor commerciële ondersteuning in Frankrijk en Wallonië kunnen bedrijven uitstekend terecht bij Fr Assistance.

Ondernemen in Frankrijk

eiffel-tower-303341_960_720Om te ondernemen in Frankrijk is het, naast het beheersen van de Franse taal, ook zeer belangrijk dat men op de hoogte is van de cultuur, omgangsvormen en gewoontes van het land. Bovendien zijn er sterke verschillen waar te nemen tussen de diverse regio’s in Frankrijk. De Parijse regio heeft een mondain karakter en internationaal zakendoen is daar aanzienlijk gebruikelijker dan de regio’s die op het Franse platteland gelegen zijn. Daar is men van nature wat conservatiever en staan tradities hoog in het vaandel. Zo lunchen de Fransen dagelijks uitgebreid tussen 12u en 14u, kennen organisaties vaak een sterke hiërarchische en formele structuur en is er sprake van een echte overlegstructuur.

Het is dan ook belangrijk om hier als Nederlandse organisatie van bewust te zijn en hierop in te spelen. Het kopiëren van de Nederlandse manier van zakendoen naar Frankrijk kan op weerstand rekenen en zal het tot stand komen van verkoop deals aanzienlijk bemoeilijken.

Fr Assistance

Fr Assistance ziet een hiaat tussen de wens van diverse Nederlandse MKB bedrijven om zaken te doen in Frankrijk en het aanwezige personeel dat hier in Nederland een goede invulling aan kan geven. Middels haar freelance werkzaamheden als Franstalig consultant probeert Fr Assistance in deze groeiende behoefte te voorzien. Tot het complete dienstenpakket het doen van acquisitie werkzaamheden, het verzorgen van vertalingen en het bijwonen van bouwvergaderingen. wordt een compleet dienstenpakket aangeboden.

Business

MKB bedrijven dienen zich bewust te zijn van de andere omgangsvormen en hiërarchie in het Franse zakenleven

Toenemende vraag naar meertaligheid

Mede door globalisering zullen de Europese exportbetrekkingen tussen diverse landen de komende jaren toenemen. Daardoor groeit ook de vraag naar meertalige krachten. Zij kunnen de MBK Sector op freelance basis ondersteunen in het internationaal zakendoen.  Overigens schreven wij enige tijd geleden al over het nut van goede vertalingen voor Chinese bedrijven.  Wereldwijd spelen vertalers dan ook een zeer belangrijke rol bij het (internationaal) succes van een bedrijf.

Meer informatie over Textcase?

Een website of boek perfect vertaald of geredigeerd?
Onze projectmanagers kunnen je vrijblijvend alles vertellen over hoe wij voor de beste vertalingen zorgen

Contacteer ons