Dit is een iets andere blog dan jullie normaal van ons gewend zijn. We gaan in op een onderzoek gedaan door het Britse vertaal- en archiveringsbureau RWS Groep. RWS heeft een grote enquête gedaan binnen de vertaalsector. Dit onderzoek, het Translation Technology Insights (TTI) biedt een interessant kijkje in onze sector en vandaar dat we vandaag ingaan op de resultaten.

RWS doet dit TTI al een paar jaar, maar heeft eind 2019 een nieuw onderzoek met enquête gestart. Recent kwamen de bevindingen naar buiten.

 

De scope van het Translation Technology Insights onderzoek

RWS heeft flink zijn best gedaan om het onderzoek zo breed mogelijk te trekken en heeft hiervoor duizenden deelnemers vanuit de hele wereld gevraagd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben ruim 3000 mensen meegedaan, vanuit 111 landen.

De deelnemers kunnen worden geclassificeerd in 3 groepen:

  • Freelancers (75% van de deelnemers),
  • Vertaal bureaus (10% van de deelnemers),
  • Vertaalteams in dienst van bedrijven (15% van de deelnemers).

Van de deelnemers had 64% ruim 10 jaar ervaring als vertaler en 81% doet dit werk al meer dan 5 jaar. Hieruit blijkt dat de meeste deelnemers een schat van ervaring hebben en het onderzoek dus goede resultaten kan opleveren. Daarnaast kunnen de deelnemers ook een goed beeld geven van hoe de vertaal sector veranderd is in de laatste 10 jaar.

 

De resultaten van de vertaalenquête

Werkdruk

De eerste vraag van het TTI onderzoek ging over de veranderingen die de deelnemers in de sector hebben ervaren. De vraag naar goede vertalingen is wereldwijd toegenomen, onder andere door de snellere globalisatie en de verschuiving naar de digitale wereld. Wat is volgens de deelnemers het effect hiervan op de werkvloer? Het grootste deel van de deelnemers gaf aan dat de werkdruk zeker verhoogd is in het afgelopen jaar. Velen gaven ook aan dat ze hierdoor moeten opschalen, processen moeten verbeteren en hun vaardigheden verbreden om aan de vraag te voldoen.

Wat veroorzaakt de werkdruk?

De vervolgvraag is dan waar die vergrootte druk het meest gemerkt wordt. Uit het vorige onderzoek kwam naar voren dat de nadruk bij werk vooral lag op kwaliteit en minder op snelheid en kosten. In het nieuwe onderzoek is dit veranderd en blijken snelheid en kosten juist de belangrijkste factoren voor de werkdruk te zijn. Dit wil niet zeggen dat kwaliteit niet meer belangrijk is, maar meer dat klanten nu verwachten dat dezelfde kwaliteit geleverd wordt voor minder geld – en net zo snel.

Deze verandering wordt veroorzaakt door:

  • Een bredere vraag voor vertalingen van meer soorten content,
  • Meer vertalingen voor meerdere kanalen, bijvoorbeeld social media,
  • Nieuw soort bestanden die vertaald moeten worden,
  • Meer vertalingen in andere, nieuwe talen.

Hoe ga je als vertaler om met deze veranderingen?

Op de vraag hoe de deelnemers omgaan met deze veranderingen, reageert bijna drie kwart dat ze zichzelf moeten verbeteren. Werken aan de vaardigheden en stroomlijnen van het vertaalproces zijn de meest genoemde veranderingen in het werk.

Hoe de vertalers hun diensten verbeteren? Door de technologie gedreven samenleving was het antwoord veelal dat men vertaal software meer in wil gaan zetten in de toekomst.

Op de vraag welke categorieën van vertaalsoftware gebruikt worden (of gaan worden), waren dit de top antwoorden:

  • Terminologie management (voor het beter vertalen van specifieke terminologie),
  • Machinale vertalingen (voor het sneller vertalen van gehele teksten).

Gebruik van technologie bij vertalingen

Uit het eerdere onderzoek bleek dat ongeveer 50% van de deelnemers goed wisten hoe ze optimaal gebruik moeten maken van productiviteitstools bij vertalen.

Op de vraag hoe aanbieders van dergelijke technologie hun software moeten aanpassen voor beter gebruik, was het makkelijker maken van de tech het top antwoord. Daarnaast is support voor veel van de deelnemers heel belangrijk. Dit geeft aan dat voor veel mensen het gebruik van dergelijke technologie nog niet vanzelfsprekend is en dat het vaak niet zo gebruiksvriendelijk is als men zou denken.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 65% van de vertalers wil investeren in een hybride systeem van online en offline technologie om het vertalen beter te maken.

De impact van machine vertalingen

Is het gebruik van vertaalsoftware een bedreiging voor vertalers? Slechts 26% van de ondervraagden ziet dergelijke technologie als een bedreiging. De meeste deelnemers zien de mogelijkheden voor het beter bedienen van klanten.

 

Al met al een interessant onderzoek van Translation Technology Insights, wat een goed beeld schetsen van de vertaalsector anno 2020.

Wil je zelf het hele onderzoek lezen? Hier kun je een formuliertje invullen om het document te verkrijgen. Heb je vragen over vertalingen of ben je op zoek naar een vertaalbureau dat met je meedenkt? Neem dan contact met ons op!