Dat Nederland een multicultureel land is, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk. Dit betekent ook dat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden. Hoeveel talen? We zochten het voor je uit. Lees onze bevindingen in deze blog.

 

Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland?

Een deel van de andere talen die in Nederland gesproken worden, komt via mensen met een migratieachtergrond. In Nederland wonen redelijk veel mensen met een migratieachtergrond. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die niet in ons land geboren zijn (eerste generatie), of die hier geboren zijn en waarvan de familie dus al een tijdje in Nederland woont (tweede generatie).

In totaal heeft in Nederland volgens het CBS, op 1 januari 2023, 26,4% van de inwoners een migratieachtergrond. Dat is dus ruim een kwart van de mensen die waarschijnlijk naast het Nederlands ook een andere taal spreken. Dit komt neer op ongeveer 4,7 miljoen mensen.

De meest vertegenwoordigde landen van herkomst zijn Turkije, Marokko, Suriname, Indonesië, Duitsland en Polen.

Zoals je zult begrijpen zorgen al deze mensen ervoor dat er heel veel talen gesproken worden in Nederland. Heb je al een idee hoeveel? Lees dan verder.

 

Hoeveel talen worden er in Nederland gesproken?

Niet alleen mensen met een migratieachtergrond zorgen voor andere talen dan het Nederlands. Ondanks dat uiteraard het grootste deel van de bevolking Nederlands als hoofdtaal heeft, zijn er ook een aantal talen die regionaal veel gesproken worden. Zo is Fries een officiële taal en is Limburgs ook officieel erkend. Ook is Papiaments, wat vooral op Curaçao en Bonaire wordt gesproken, een officieel erkende taal. Voor veel mensen niet iets waar ze direct aan denken, maar ook Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een officieel erkende taal in ons land. Mensen die doof of slechthorend geboren worden hebben dit als moedertaal.

In Nederland spreken er maar liefst ruim 800.000 mensen Limburgs, ruim 450.000 mensen spreken Fries en 13.000 mensen spreken Papiaments.

Het CBS heeft in 2019 onderzoek gedaan naar welke talen er allemaal als voertaal gebruik worden in Nederland. Zij kwamen tot de conclusie dat er 149 talen worden gesproken, maar gaven hierbij aan dat dit waarschijnlijk een onderschatting is. Voor een klein land als het onze, is dit een grote hoeveelheid talen!

 

Leestip: De meest gesproken talen in de wereld in 2021

 

Cijfers rond taalgebruik in Nederland

Van de mensen die in Nederland wonen, spreekt bijna 75% Nederlands, Fries of Limburgs. Daarnaast spreekt 8,2% thuis vooral een andere taal, zoals Engels, Turks, Marokkaans, Chinees of Pools.

Bij ruim 5% van de bevolking wordt een dialect gesproken om thuis te communiceren.

 

Wat veroorzaakt verschillen in taalgebruik

Volgens het CBS is het opleidingsniveau een van de hoofdredenen voor een verschil in taalgebruik. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe vaker Nederlands gesproken wordt. Mensen met een lager opleidingsniveau houden vaker vast aan de oorspronkelijke taal van hun herkomst. Uitzondering hierbij is het hoogste opleidingsniveau in Nederland, waar weer veel buitenlandse studenten aan deelnemen.

Bron: CBS.nl

 

Nederlanders spreken veel talen

Grappig om te weten is dat veel Nederlanders goed zijn in andere talen en naast het Nederlands ook andere talen spreken. Maar liefst 75% van de Nederlanders spreekt meerdere talen. Gemiddeld spreken we maar liefst 3,2 talen in Nederland, volgens Dutch Cowboys. Dit is een van de hoogste scores in de wereld. Naast onze eigen taal, zijn dit veelal Engels, Duits en Frans.

 

Vertalingen voor mensen die een andere taal spreken

Wil jij iets betekenen voor mensen die een andere taal spreken dan het Nederlands? Dan helpen wij je graag verder met passende, gelokaliseerde vertalingen. Zo kun je iedereen in Nederland gewoon bereiken in elke gewenste taal. Heb je vragen of wil je een geheel vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Ons team staat voor je klaar.