Het komt misschien niet als een verrassing: tweetalige mensen zijn over het algemeen de beste vertalers. Zij beheersen de taal van zowel de bron- als de doeltekst uitstekend. Toch heeft tweetaligheid ook nog andere – onverwachte – voordelen die de kwaliteit van het vertaalwerk zeker ten goede zullen komen.

Moderne werkomgeving

Dat heeft vooral te maken met onze moderne werkomgeving. Helaas wordt die steeds meer een ‘productiviteitskiller’. Vooral door technologische ontwikkelingen zijn er telkens toenemende prikkels, piepjes en andere mogelijkheden om je werk te laten onderbreken. Daarbij worden werkplekken steeds vaker ingericht om mensen met elkaar te laten samenwerken. Er ontstaan meer kantoortuinen en grote open ruimtes zonder muren, puur gericht op communicatie en samenwerking.

Zinvol? Zeker! Maar de negatieve effecten hiervan worden onderschat. Een gemiddelde kantoormedewerker wordt iedere 3 minuten wel een keer gestoord door één of andere onderbreking. Het effect daarvan werkt helaas zodanig lang door in je brein dat je pas na 25 minuten weer op het focus-niveau bent waar je vóór de onderbreking op zat. Daarnaast blijkt een onderbreking van 3 seconden genoeg om 2 keer zoveel fouten in je werk te maken wanneer je opnieuw begint na zo’n onderbreking.

Voordelen van tweetaligheid op de werkvloer

En juist híer komen de speciale vaardigheden van de tweetaligen uitstekend van pas. De hersenen van tweetaligen hebben zich namelijk zodanig aangepast dat zij heel gemakkelijk overbodige informatie kunnen negeren. Hoe dat komt? Over het algemeen spreek je per conversatie maar één taal per keer. Tweetaligen moeten in zo’n gesprekssituatie dus altijd één van hun twee talen onderdrukken. Uit verschillende studies blijkt dat deze eigenschap, die uniek is voor  tweetaligen, ook positief doorwerkt op andere cognitieve niveaus. Tweetaligen zijn daardoor beter in het onderdrukken van afleidende prikkels. Wat ze zal helpen bij het langdurig focussen op een taak, zoals het vertalen van een complexe tekst. Daarnaast kunnen tweetaligen door deze eigenschap beter switchen tussen taken. Ook dít zal de kwaliteit van het vertaalwerk ten goede komen.

Trend in de samenleving

De trend is dat steeds meer kinderen in onze maatschappij twee- (of zelfs meer-) talig worden opgevoed. Veel uitstekende vertalers in wording! Wat we ons nog niet realiseren is dat ze daarmee wellicht ook beter voorbereid zijn op de werkomgeving van morgen?

Textcase werkt door bovengenoemde voordelen graag samen met tweetalige vertalers. Niet alleen is een groot deel van de vertalers die wij inzetten tweetalig, ook beschikken ze allen over een diploma en jarenlange ervaring. Op deze manier garandeert Textcase vertalingen van hoge kwaliteit.

Lees ook eens onze andere blogs!