De wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vervagen en het is nog nooit zo makkelijk geweest om internationaal zaken te doen. De vertaalindustrie is, mede daardoor, één van de snelst groeiende industrieën. De eisen voor vertalingen worden echter steeds strenger: vertalingen moeten snel af zijn, het liefst tegen een zo laag mogelijk tarief. Automatische vertalingen worden daarom door sommigen als oplossing gezien. Je hebt de vertaling immers direct, en het is ook nog eens gratis. Zijn vertaalmachines als ‘’Google Translate’’ de toekomst, of zal vertalen altijd mensenwerk blijven?

Google Translate

Google Translate is slechts het meest bekende voorbeeld van een vertaalmachine. Geen mens die nooit even snel ‘’gegoogled’’ heeft naar de vertaling van een woord of zin. De ontwikkelingen omtrent het automatisch vertalen stoppen daar niet bij. Het bedrijf Wa
very Labs ontwikkelt momenteel een realtime tolk. Hoe werkt dat? Jij zet een draadloze koptelefoon met microfoon op en je buitenlandse vriend ook. Een app op je telefoon vertaalt gelijktijdig de gesproken woorden naar een voor jou duidelijke taal.

Microsoft

Ook Microsoft dingt mee in de nieuwe vertaaltechnologieën. Het medium Skype, over de hele wereld gebruikt om al dan niet met beeld elkaar te kunnen spreken, introduceerde een live vertaalapplicatie. Microsoft claimt dat mensen daarmee, zonder elkaars taal te kennen, probleemloos met elkaar kunnen communiceren.

Zoals er in de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling is geweest in het luisteren van muziek, zal de digitale revolutie ook in de vertaalwereld doordringen. En dat is logisch.

Bij deze ontwikkelingen zal het ongetwijfeld niet blijven. Zoals er in de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling is geweest in het luisteren van muziek (van LP naar de cloud), zal de digitale revolutie ook in de vertaalwereld doordringen. En dat is logisch. Klanten willen hun vertalingen sneller ontvangen en hier minder voor betalen. De ontwikkelingen in geautomatiseerde vertalingen zijn simpelweg het gevolg van de groeiende vraag in, en eisen aan, vertaalproducten.

Kwaliteit?

Maar wat voor vertaling krijg je in handen wanneer dit door een machine is gedaan? Bijna iedereen weet dat Google Translate-vertalingen onbetrouwbaar zijn. De vertalingen bevatten vaak grammaticale fouten en brengen soms je hele tekst in de war. Hetzelfde geldt bij automatisch gegenereerde ondertitelingen. Op YouTube bestaat al geruime tijd de mogelijkheid om de stem uit een video te herkennen en automatisch te vertalen tot ondertiteling. Ook deze ondertiteling laat vaak zeer te wensen over. Geautomatiseerde vertalingen lijken dus nog te ‘’jong’’ om het werk van een gediplomeerde vertaler over te nemen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het lokalisatie-aspect!

Ondersteuning

Machinevertalingen bieden echter wel mogelijkheden om vertalers te ondersteunen. In de vertaalwereld zijn in de
loop der jaren nieuwe fenomenen opgedoken: post-editing en translation memories. Bij post-editing fungeert de vertaler als redacteur voor de vertaalmachine. De vertaler loopt de vertaling na en maakt wijzigingen daar waar de vertaalmachine de mist in is gegaan. Translation memories (vertaalgeheugens) worden al een langere tijd toegepast door vertalers. Een vertaaltool onthoudt wat de vertaler eerder al heeft vertaald, en zorgt voor automatische aanvullingen wanneer eenzelfde of soortgelijk stuk tekst weer terugkomt. Vertaalgeheugens zorgen voor consistentie en kunnen een vertaler flink wat tijd besparen.

Wie weet zullen vertaalmachines ooit in staat zijn om vertaalwerk geheel over te nemen!

De conclusie luidt dus dat vertaalmachines nog niet in staat zijn om het vertaalwerk over te nemen. Het blijft voorlopig dus mensenwerk. Wel kunnen vertaalmachines een ondersteunende rol bieden bij het menselijke vertaalwerk. Door de ontwikkelingen die vertaalmachines doormaken zal het geen verrassing zijn als deze rol groter wordt. En wie weet zullen vertaalmachines ooit in staat zijn om het geheel over te nemen.

Wat denk jij? Zullen vertalingen altijd (gedeeltelijk) mensenwerk blijven, of zullen computers ooit in staat zijn om vertaaltaken geheel autonoom over te nemen?

 


Meer informatie?

Meer informatie over vertalingen, vertaalwijzen en onze expertise?

Contacteer ons